Share

برنامه های جشن افتخار دگرباشان جنسی امسال در ترکیه در هفته آخر ماه ژوئن برگزار می شود و در نهایت با رژه همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی ها در روز یکشنبه ۲۹ ماه ژوئن پایان می یابد.

در برنامه های جشن افتخار در ترکیه، ایرانیان دگرباش جنسی حضور پررنگی دارند.   روز پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۲(۲۶ جون ۲۱۴)   شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی (شش رنگ) به همراه سازمان عدالت برای ایران، نشستی را برای آگاهی‌رسانی در مورد تغییر جنسیت اجباری در ایران برگزار کردند.  گزارش تصویری زیر با عکس هایی از سولماز آزاد (وب سایت شش رنگ‬) قسمتی از برنامه‌های نشست “نه به تغییر جنسیت اجباری” در جشنواره پراید شهر استانبول است.

منبع تصاویر: شش رنگ

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share