Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۴٧ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

در حالى‌که آرین اشکانى دیوانه‌وار عاشق «آذرماه» شده است، فروغ اما عاشق آرین اشکانى شده. این گرفتارى فروغ است. غایت فکرى او این است که شبیه «آذرماه» بشود و چون آرین عاشق اوست، پس فروغ نیز عاشق شده است.

از سوى دیگر تیمسار نبیلى که به ایران برگشته هر روز براى صرف چاى به کافه نادرى مى‌رود. زنانى که در این کافه پلاس هستند، از میان افسران امریکایى براى خود دوستانى انتخاب مى‌کنند. تیمسار با چند تا از این زن ها رابطه ایجاد مى‌کند و بعد در این‌باره با عترت همسرش حرف مى‌زند. زن به‌شدت خشمگین مى‌شود و خانه را ترک مى‌کند و …

Share