Share

هزاران نفر از معترضان  به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، روز جمعه (۲۷ ژوئن / ۶ تیرماه ) در خیابان های کابل به سمت کاخ رئیس جمهور راهپیمایی کردند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share