Share

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برگزاری مراسم افطاری دولتی مرسوم در ماه رمضان را در این وزارت‌خانه ممنوع اعلام کرد.

janati

به گزارش خبرگزاری «فارس»، جنتی هدف از ممنوعیت مراسم افطاری دولتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را «صرفه‌جویی در هزینه‌ها» اعلام کرده است.

معمولاً در ادارات دولتی ایران مرسوم است که چند روز از ماه رمضان، از محل اعتبارات دولتی به کارکنان افطاری داده شود.

امسال ماه رمضان در ایران از روز یکشنبه، هشتم تیر، آغاز می‌شود.

Share