Share

نمایشگاه مشترکی از آثار سمانه رهبرنیا و محمدجعفر پاک‌روان با عنوان «فری گیت» از روز جمعه ۶ تیرماه در «گالری آن» در شهر تهران گشایش یافت.

«فری گیت» که نام فیلترشکن مشهوری است که ایرانیان به‌واسطه آن به اینترنت آزاد متصل می‌شوند، اهمیت نمادین برای این نمایشگاه دارد. این دو هنرمند در آثارشان، عناصر اسطوره‌های ایرانی را با فرهنگ پاپ غربی در کنار هم آورده‌اند و زیرعنوان «فری گیت»، به مفهوم «دروازه‌ای آزاد»، عناصر شرقی و غربی را به هم پیوند داده‌اند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share