Share

مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عوض شدن رئیس دادگاهش اعتراض کرد. محاکمه وی مردادماه برگزار خواهد شد.

محاکمه مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مردادماه برگزار می‌شود.

محاکمه مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مردادماه برگزار می‌شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: «قاضی [ناصر] سراج از این پرونده نقص گرفت و پرونده به دادسرا بازگشت اما بعد از رفع نقص، پرونده به شعبه دیگری ارجاع شد و قاضی دیگری به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.»

به‌گفته محسنی اژه‌ای شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده دهم یا یازدهم مردادماه را به‌عنوان زمان رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.

در همین حال مهدی هاشمی به عوض شدن قاضی پرونده‌اش اعتراض کرد و گفت: «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.»

وی همچنین تأکید کرد: «پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تأکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است.»

به‌گفته وی وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات مربوطه اعلام کرده و منتظر تصمیم در این‌باره هستند.

مهدی هاشمی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ایران مقیم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد. او روز یکشنبه ۲۶ آذرماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.

Share