Share

سومین همایش روان‌پژوهان ایرانی در خارج از کشور با عنوان «خشونت و روان ما» طی دو روز دهم و یازدهم ماه مه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار شد.
در این همایش دو روزه که حول محور «بررسی پدیده خشونت در بین ایرانیان از وجوه مختلف» صورت بندی شده بود، ده تن از روان‌پژوهان ایرانی از آلمان، فرانسه، بلژیک، سوئد و انگلستان دیدگاه‌ه‌ها و تحقیقات خود را با حاضران در جلسه در میان گذاشتند.
این ویدئو گزیده‌ای از سخنرانی رضا کاظم‌زاده، روانشناس بالینی و روان درمانگر خانواده در بروکسل است. او به خشونت پنهان در جامعه به خاطر نظام و همیاری فرهنگ ایرانی پرداخت.

Share