Share

سدهای پنج‌گانه‌ای که آب استان تهران را تأمین می‌کنند، دچار بحران کم‌آبی شده‌اند و ذخیره آبی موجود در این سدها و میزان ورود آب به این سدها به نسبت سال گذشته به ترتیب ۲۲درصد و ۱۹درصد کاهش یافته است.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای تأمین کننده آب تهران با کاهش ۲۱۳میلیون مترمکعبی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته به حدود ۸۹۱میلیون مترمکعب و بدترین حالت در ۴۶سال گذشته رسیده است.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share