Share

بزرگ‌ترین مزرعه سرپوشیده جهان که با استفاده از تکنولوژی نور ال‌ای‌دی و بدون استفاده از نور خورشید سبزیجات تولید می‌کند، یک ماه است که در استان میاگی ژاپن فعال شده است.

این مزرعه در ماه ژوئن و ژوئیه توانسته است که روزانه ۱۰هزار کاهو تولید کند. تکنولوژی لامپ‌های ال‌ای‌دی صورتی رنگ مورد استفاده در این مزرعه نسبت به مزرعه‌های سرپوشیده دیگر که در آن‌ها گیاه‌ها از نور فلورسنت سفیدرنگ انرژی دریافت می‌کنند، ۴۰درصد کمتر برق مصرف می‌کند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share