Share

احمدعلی گودرزی، فرمانده انتظامی استان فارس از اجرای حکم شلاق دو نفر به دلیل «روزه‌خواری» در شیراز خبر داد.

shiraz shalagh

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، گودرزی روز شنبه ۲۱تیر گفت: «دو نفر به نامهای “ص- ر” و” م-م” به اتهام تظاهر به روزه‌خواری به ۸۰ضربه شلاق محکوم شده بودند که حکم این دو نفر نیز به اجرا در آمد.»

به گفته وی «تظاهر به روزه‌خواری در ملاء‌عام از نظر شرعی حرام و از مصادیق جرائم مشهود است و پلیس برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.»

در ایران طی ماه رمضان، خوردن و آشامیدن در ملاءعام جرم قلمداد می‌شود.

فرمانده انتظامی استان فارس همچنین گفت: «دو نفر دیگر نیز به نام های “ع-ع” و “ه – د” با تشکیل یک باند اقدام به سرقت از منازل در شیراز کرده بودند که این دو سارق با حکم دادگاه جزایی به ۷۴ضربه شلاق، سه سال حبس و دو سال تبعید محکوم شدند و حکم شلاق آن‌ها در ملاء‌عام به اجرا در آمد.»

Share