Share

دو تن از اعضای یک خانواده بهایی که روز جمعه گذشته در تبریز بازداشت شده بودند، روز چهارشنبه ۲۵ تیر با سپردن ۲۰ میلیون تومان وثیقه برای هرکدام، آزاد شدند.

یک منبع که نامش برده نشده به ایران‌وایر گفته است: «سیمین رسولی ۵۴ ساله، مادر خانواده بهادری و نسیم با سپردن قرار وثیقه آزاد شده‌اند، اما فرزاد بهادری، پدر ۶۰ ساله و سحر همچنان در بازداشت هستند.»

این وب سایت پیشتر گزارش داده بود: «فرزاد بهادری، سمین رسولی، سحر و نسیم بهادری به جرم بهاییت و تدریس موسیقی دستگیر شده‌اند و مأموران همه کتاب‌ها و سازهای آن‌ها را توقیف و با خود برده‌اند.»

دو هفته پیش نیز طناز محمدی و ایرج لهراسب، دو شهروند بهایی ساکن یزد بازداشت شده بودند.

بهاییان تقریبا ١٧٠ سال پیش از دل اسلام بیرون آمدند. آنان به قرآن احترام می‌گذارند، اما پیامبر اسلام را آخرین پیامبر نمی‌دانند. جامعه بهایی در سراسر دنیا تقریباً هفت میلیون پیرو دارد. در ایران تبلیغ بهاییت ممنوع است و بهاییان در زمینه‌های تحصیلی و شغلی با محدودیت‌های روبه‌رو هستند.

Share