Share

ژانت آفاری، پژوهشگر و استاد دانشگاه، در کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان تازه‌ترین پژوهش خود را با عنوان «عشق در مصر، ایران و ترکیه: تضادهای روابط عاشقانه و جهان فیس‌بوک» در روز شنبه دوازدهم ژوئیه ارائه کرد.

آفاری با انتخاب روشی جامعه‌شناسانه همراه با تیم پژوهشی خود در دانشگاه سانتا باربارا، پرسش‌نامه‌ای را به زبان‌های فارسی، عربی، ترکی و اردو در رابطه با نقش عشق، سکس، مذهب، تضادهای روابط عاشقانه و جهان فیس‌بوک تهیه و در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ از طریق فیس‌بوک به کشورهای مصر، الجزایر، فلسطین، تونس، ترکیه، ایران فرستادند.

در این سخنرانی، آفاری یافته‌های خود را با تمرکز ویژه بر تغییرات روابط جنسی و عشق در خاورمیانه ارائه داد و در مورد تحولی ویژه در ایران صحبت کرد:

Share