Share

ایران در میان ۱۵۴کشوری که شاخص‌های رضایت از زندگی در آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته، در جایگاه ۱۱۲قرار گرفته است.

جامعه ایران

شرق، روزنامه صبح ایران این خبر را به نقل از گزارش «برنامه توسعه سازمان ملل» منتشر کرده و دوره بررسی این گزارش را از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ اعلام کرده است.

بر پایه این گزارش «در نظرسنجی انجام شده از شهروندان ایرانی برای تهیه این گزارش ۵۵ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند از حق آزادی انتخاب برخوردارند، ۵۵ درصد نسبت به برخورداری از امنیت، ۶۷ درصد از شغل خود و ۶۷ درصد از سطح زندگی خود ابراز رضایت کرده‌اند.»

همچنین ۵۲ درصد مردم ایران از کیفیت خدمات بهداشتی و ۶۱ درصد از کیفیت آموزش در کشورشان راضی بوده‌اند. ۵۸ درصد پاسخ‌دهندگان تلاش‌های دولت برای مبارزه با فقر را راضی‌کننده دانسته‌اند و ۶۱ درصد نیز از برنامه‌های دولت برای حفاظت از محیط‌زیست ابراز رضایت کرده‌اند.

این گزارش میزان اعتماد شهروندان ایرانی به دولت وقت را ۵۶ درصد اعلام کرده است.

بررسی‌های دفتر برنامه توسعه سازمان‌ملل نشان می‌دهد مردم کشور آفریقایی بنین کمترین رضایت از زندگی را دارند. بیشترین میزان رضایت از زندگی نیز در سوئیس دیده می‌شود.

Share