Share

رییس شورای شهر تهران می‌گوید اعتباری که برای احداث ۴۰۰ مسجد جدید در تهران در نظر گرفته شده را می‌‌توان صرف مرمت مساجد تاریخی در این شهر کرد.

Historic Mosque_Imamzadeh Seyyed Nasserdin_Tehran

احمد مسجد جامعی روز جمعه سوم مرداد در برنامه بازدید دو هفته یک بار خود از مناطق و بناهای تاریخی تهران به خبرنگاران گفت: «اعتباری برای ساخت ۴۰۰ مسجد جدید طی یک برنامه۴ ساله پیش بینی شده است درحالی که می توان برای مساجد تاریخی و مهم و دارای ارزش های فرهنگی تاریخی و میراثی اولویتی قائل شد تا هزینه ای که می خواهد صرف ساخت مسجد جدید شود را برای بازسازی، مرمت و احیای مساجد موجود در نظر گرفت».

او با ارجح دانستن مرمت مساجد تاریخی نسبت به احداث مساجد جدید گفت مرمت بسیاری از مساجد تاریخی تهران معطل اعتبار است. به عنوان مثال داربست‌های مسجد تاریخی حاج رجبعلی حدود ۵۰ سال پیش زده شده و خود داربست‌ها دیگر «تاریخی و میراثی» شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس شورای شهر تهران پیشنهاد داد برای این‌ کار بهتر است ستادی متشکل از شهرداری، اوقاف و سازمان میراث فرهنگی تشکیل شود، اما نظارت آن باید برعهده سازمان میراث فرهنگی باشد.

Share