Share

بخش کشاورزی ایران با اختصاص ۹۲ درصد از منابع آبی به خود، بزرگ‌ترین مصرف کننده آب در کشور است.

 

Agriculture_Wheat

این درحالی است که بازده این بخش برای تولید محصولات کشاورزی بسیار پایین است و حدود دو سوم آب مصرفی به هدر می‌رود.

به گفته حمید چیت چیتان، وزیر نیروی ایران، در حالی که بازده آبیاری در کشور ۳۳ درصد است، کشورهای در حال رشد دیگر بازده آیاری بسیار بیشتری دارند. به عنوان مثال بازده آبیاری در لیبی٬ هند٬ مصر و سوریه به ترتیب ۶۰، ۵۴، ۵۳ و ۴۵ درصد است.

مصرف ۹۲ درصدی آب در بخش کشاورزی نه تنها موجب از بین رفتن منابع آب‌های زیرزمینی و فرونشستن زمین و جابجایی‌های جمعیتی می شود بلکه محصول به دست آمده نیز متناسب با میزان آب مصرف شده نیست.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در تازه ترین اظهارات خود گفته است که ۳۰ سال پیش کل چاه‌های کشور ۱۶۴ هزار حلقه و میزان برداشت از آن‌ها ۲۸ میلیارد مترمکعب بوده است. به گفته حمد حاج رسولیها  اما تا سال ۱۳۹۲ تعداد چاه‌ها به ۷۶۰ هزار حلقه و با میانگین برداشت ۴۸ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.

به این ترتیب ۷۰ درصد ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی در ایران به دلیل مصرف بیش از حد در دهه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است.

با توجه به وضعیت اقلیمی کشور بیش از ۵۸/۵ درصد کشور در مناطق خشک و نیمه خشک و تنها ۱۵ درصد وسعت کشور در مناطق نرمال و مرطوب قرار دارد.

به گفته وزارت نیروی ایران، اکنون کشور به مرحله تنش آبی رسیده است و دولت به تنهایی قادر به عبور از این بحران نیست. طبق آمارهای این وزارتخانه در ایران بیش از ۸۰ درصد از منابع تجدید پذیر استفاده شده است.

 

Share