Share

به گفته حسن هاشمی وزیر بهداشت، تا به امروز حدود سه هزار پزشک متخصص برای فعالیت در مناطق محروم ایران اعلام همکاری کرده‌اند. هنوز نیاز به ۱۵۰۰ تا دو هزار پزشک دیگر وجود دارد.

Hasan-Ghazizadeh-Hashemi

حسن هاشمی، وزیر بهداشت

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسن هاشمی ضمن اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد تا پایان سال این رقم به پنج هزار نفر برسد.

بر اساس این گزارش، هنوز به ۱۵۰۰ تا دو هزار پزشک دیگر نیاز وجود دارد.

وزیر بهداشت در ادامه درباره طرح تحول نظام سلامت که از نیمه اردیبهشت سال جاری آغاز شده است گفت: «هنوز تا رسیدن به یک نظام متحول سلامت فاصله داریم.»

هدف طرح سلامت این است که هزینه‌های مردم در بیمارستان‌ها را از ۳۷ درصد به ۱۰ درصد برساند.

به گفته وزیر بهداشت، این رقم به ۷ و نیم درصد کاهش پیدا کرده است.

هاشمی همچنین درباره رایگان شدن زایمان طبیعی در سراسر کشور، از کاهش شیوع سزارین در مراکز دولتی خبر داد و گفت: «هنوز با حد مطلوب و استانداردهای بین‌المللی و علمی فاصله زیادی داریم، اما به مراکز خصوصی هم اعلام کردیم که تا پایان سال نسبت زایمان سزارین به طبیعی باید ۱۰ درصد کاهش داشته باشد.»

کاهش سزارین در بیمارستان‌ما و مراکز درمانی خصوصی به عنوان یکی از معیارهای اعتباربخشی، امتیازدهی و تمدید پروانه‌های آنها در نظر گرفته خواهد شد.

Share