Share

اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان قزوین گفت در ماه رمضان سال جاری ۴۰۰ تن به اتهام روزه‌خواری در این شهر بازداشت شدند و حکم شلاق ۲۰۰تن از شهروندان قزوینی به اتهام «روزه خواری» اجرا شده است. سایت رسمی دادستانی استان قزوین اما مدعی شد که تنها ۲۰ تن از شهروندان به این اتهام شلاق خورده‌اند.

مجازات شلاق

عکس از آشیو

به گزارش سایت دادگستری استان قزوین، اسماعیل صادقی نیارکی افزود: «اقدام بی نظیری که ماه رمضان سال جاری از سوی دستگاه قضایی استان قزوین انجام شد و مومنان نیز از این کار استقبال کردند، برخورد با موارد روزه‌خواری علنی بود.»

سایت رسمی دادگستری استان قزوین در روز سه شنبه ۱۴مرداد به نقل از صادقی نیارکی از بازداشت ۴۰۰ تن در ماه رمضان و تشکیل پرونده برای ۲۰۰ تن و اجرای حکم شلاق برای آنان ظرف ۲۴ساعت خبر داده بود با این حال پنج شنبه ۱۶مرداد سایت رسمی دادستانی استان قزوین به نقل از خود ایشان مدعی شد که این حکم برای ۲۰ تن از شهروندان اجرا شده است.

همزمان روزنامه شرق در شماره پنج شنبه، از اجرای این حکم بر ضد ۲۰۰ تن خبر داده است.

در قانون مجازات اسلامی به صراحت از جرم «روزه‌خواری» صحبت نشده است، اما در ماده ۶۳۸ این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است.

در ایران طی ماه رمضان، خوردن و آشامیدن در ملاءعام جرم قلمداد می‌شود.

Share