Share

این عکس‌ها را عباس مؤدب در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ در روستای سیرکند در نزدیکی اراک گرفته است. عکس‌ها از روی اسلاید به فرمت دیجیتال تبدیل شده‌اند.

داستان عکس‌ها را عباس مؤدب روایت می‌کند:

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share