Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02

خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۴۹ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

آرین اشکانى از «آذرماه» خواستگارى مى کند، اما «آذرماه» اعلام مى‌کند که مى‌خواهد پرستار یا پزشک بشود. بعد نیز اعلام مى‌کند که مى‌خواهد دشمنان هیتلر را بکشد. اندکى بعد شوکت وارد خانه مادرش مى‌شود. او با حال قالى اعلام مى‌کند که عاشق شده است. خانم لقا بسیار خشمگین مى‌شود، اما «آذرماه» به خواهرش حق مى‌دهد. شوکت عاشق بهروز عاملى شده است. آنها چند سال پیش دو بار یکدیگر را دیده‌اند. خانم لقا شوکت را از ماجراجویى مى‌ترساند و…

 

Share