Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02

خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۵۱ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

ماجراى شوکت و بهروز عاملى از حدود عادى تجاوز مى‌کند و آنها رسماً درگیر ارتباطى نزدیک‌تر مى‌شوند. بهروز به شوکت پیشنهاد مى‌کند از شوهرش جدا شود. شوکت با احسان سپهدار وارد گفت‌وگو مى‌شود. به او اعلام مى‌کند که زن جوانى‌ست و به شوهر نیاز دارد. براى احسان سپهدار که رابطه جنسى را براى همیشه کنار گذاشته است این خواسته شوکت عجیب به نظر مى‌رسد. او مى‌کوشد به شوکت تفهیم کند که رابطه جنسى شایسته انسان‌هاى آبرودار نیست. بعد اما پیشنهاد مى‌کند که هفته اى یک شب با او رابطه داشته باشد. شوکت پایش را در یک کفش مى‌کند که از او طلاق بگیرد و…

Share