Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02

خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۵۲ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

شوکت پس از پایان شام به سپهدار مى‌گوید که فردا به خانه مادرش خواهد رفت و بچه‌ها را نیز نخواهد برد. سپهدار آزاد است که فکرهایش را بکند و اگر صلاح دید بچه‌ها را به او بدهد. روز بعد شوکت چمدان در دست به خانه مادرش مى‌رود. به او پیشنهاد مى‌کند که اتاق اضافى خانه او را کرایه کند. خانم لقا دلش براى شوکت مى‌سوزد و متوجه مى‌شود که کارد به استخوان زن رسیده است. شوکت در خانه مادرش مستقر مى‌شود. از سوى دیگر «آذرماه» که در کشتن یک سرباز روس مصمم شده آنقدر در این‌باره حرف مى‌زند که آرین اشکانى یک چاقوى ضامن‌دار به او مى‌دهد و پیشنهاد مى‌کند یک سرباز روس را جداً بکشد. «آذرماه» و فروغ و آرین تاکسى گرفته و براى کشتن سرباز به مقابل سفارت شوروى مى‌روند و…

Share