Share

دویست نفر از همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسی‌های اوگاندایی روز شنبه ۹ اوت (۱۸ مرداد) به خیابان‌ها آمدند و اولین جشن افتخار دگرباشان جنسی اوگاندایی را پس از لغو شدن قانون ضد همجنسگرایان در این کشور، برگزار کردند.

برخی از شرکت‌کنندگان در این جشن افتخار از ترس شناسایی شدن ماسک پوشیده بودند و سوار بر خودرو‌ها در شهر می‌گشتند. همجنسگرایی در اوگاندا غیرقانونی است و فعلان دگرباش جنسی با آمدن به خیابان‌ها، خطر کرده‌اند. بر اساس قانونی که در دوران استعمار این کشور توسط انگلستان بر اساس قوانین وقت انگستان وضع شده بود، همجنسگرایی «کنشی غیرطبیعی» محسوب می‌شود و جرم است. بر اساس قانون فعلی اوگاندا، لواط در مورد مردان یا هر نوع «رابطه جنسی غیرطبیعی»، ۱۴ سال حبس دارد.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

Share