Share

۲۱ مرداد (۱۲ اوت) روز جهانی دریای خزر (کاسپین) نامیده شده تا این روز فرصتی باشد برای توجه به این دریا و خطراتی که آن را تهدید می‌کند.

ورود فاضلاب‌های تصفیه نشده شهری و صنعتی، استفاده از دریا برای دفع زباله، آلودگی‌های ناشی از عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز، نزدیکی کارخانجات به رودخانه‌ها، ماهیگیری بی‌رویه، بی‌توجهی مسافران و گردشگران در حفظ محیط زیست اکوسیستم این دریاچه در شرایط بحرانی قرار داده است.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share