Share

مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل  متحد چگونه تمامی کشورها از جمله ایران را تشویق به حمایت کردن از حقوق بشر می‌کند؟

دفتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ویدئویی منتشر کرده و در پاسخ به سؤال فوق در مورد میثاق‌های بین‌المللی‌ای صحبت می‌کند که جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را امضاء کرده است، و بنا به آن‌ها نباید حقوق بشر شهروندان ایرانی را نقض کند.

Share