Share

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک ایران خبر داده است که با پایان یافتن مرحله طراحی و در صورت تائید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسکناس‌های ۲۰هزار تومانی وارد چرخه پول خواهند شد.

eskenas

در صورت تایید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اسکناس‌های بیست هزار تومانی به بازار می‌آید.

مجید صنیعی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، همچنین اعلام کرده  که پول خرد در چرخه پولی کم نیست و تولید و توزیع این پول‌ها از شرایط مناسبی برخوردار است. به گفته او، در صورتی که مردم برای دریافت پول خرد به بانک‌ها مراجعه کنند آنها موظفند تا پول مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

به گفته رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک ایران، در حال حاضر تمام بانک ها از لحاظ پول خرد مجهز هستند: «بانک مرکزی توزیع کننده پول‌های خرد بین مردم نیست، بلکه بین بانک‌ها توزیع می کند و متقاضیان نیز می توانند نیاز خود را از طریق بانک‌ها برطرف کنند.»

در حال حاضر اسکناس‌های ۱۰۰ تومانی، ۲۰۰ تومانی و ۵۰۰ تومانی در ایران به سکه تبدیل شده‌اند و چاپ آنها متوقف شده است. تعداد سکه‌های  ۱۰۰،۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی اکنون به بیش از ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون قطعه می رسد، با این حال رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک ایران گفته که تولید آنها متوقف نشده است.

اسکناس‌های ۱۰۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ هزار تومانی و۵۰۰۰ تومانی بیشترین مصرف را در بازار پولی ایران دارند؛ هرچند تمایل به استفاده از اسکناس‌های ۱۰هزار تومانی بیشتر شده است. به گفته رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک ایران، اکنون دستگاه‌های خودپرداز ایران، مجهز به این اسکناس‌ها و همچنین ایران چک‌های ۵۰هزار تومانی هستند.

ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی نیز که نخستین بار در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸چاپ شده بودند اکنون به بازار پول ایران برگشته‌اند.

با بالا رفتن تقاضای اسکناس ۲۰ هزار تومانی در بازار ایران، این اسکناس در مرحله طراحی قرار دارد و به محض اینکه طرح آن به پایان برسد، به بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود و در صورت تایید، چاپ آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

Share