Share

قطر گمانه‌زنی‌ها در رابطه با کمک مالی این کشور به داعش که اکنون خود را «دولت اسلامی» می‌خواند، رد کرد.

قلمرو متصرفات داعش در عراق و سوریه با قرمز پرنگ مشخص شده است

قلمرو متصرفات و مناطق حضور داعش در عراق و سوریه با قرمز پررنگ مشخص شده است

قطر نه تنها کمک به داعش یا هر گروه افراطی دیگری را رد کرد، بلکه از دیگر کشور‌ها خواست تا به اقدامی مصمم و جمعی برای پایان بخشیدن به خشونت‌های قومی و مذهبی در عراق و سوریه دست بزنند.

خالد بن محمد، عطیه وزیر امور خارجه قطر، روز شنبه  ۲۳ اوت اعلامیه‌ای کتبی در اختیار خبرنگاران قرار داد که در آن قطع هر گونه کمک به گروه‌های افراطی از جمله اقدامات مهم برای پایان بخشیدن به خونریزی‌ها قلمداد شده بود. عطیه در این متن اتهامات وارد شده به کشورش در رابطه با کمک به داعش را رد کرد و افزود که قطر از دیدگاه‌ها، روش‌های خشونت‌آمیز، و جاه‌طلبی‌های این گروه بیزار است.

وزیر توسعه آلمان هفته گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود که در بحث تامین مالی داعش، قطر «کلمه‌ای کلیدی» محسوب می‌شود. دولت آلمان روز جمعه ۲۲ اوت بابت این اظهار نظر معذرت خواست.

Share