Share

تارنمای «هرانا» اخیرا ویدیویی از شورش زندانیان معترض در ۲۶ مردادماه سال جاری علیه اجرای احکام اعدام در واحد دو زندان قزلحصار را منتشر نمود.

این اعتراضات در نهایت با کشته و زخمی شدن تعداد نامعلومی از زندانیان معترض پایان یافت.

به گزارش هرانا، ۲۶ مردادماه در پی اقدام به انتقال دستکم ۱۴ زندانی محکوم به اعدام برای اجرای حکم، زندانیان ساکن واحد ۲ این زندان که اکثرا تحت حکم اعدام هستند دست به اعتراض و شورش زدند. این زندانیان با یگان حفاظت زندان درگیر و خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند. یگان حفاظت زندان قزلحصار و نیروهای امدادی برای مقابله با شورش زندانیان از سلاح گرم و گاز اشک آور در حجمی بالا استفاده کردند. این موضوع منجر به کشته و زخمی شدن تعداد نامشخصی از زندانیان که حداقل ده تن گزارش شده‌اند شد. بنا بر این گزارش در روز مذکور که خانواده‌های زندانیان نیز با تجمع در مقابل این زندان خواسته‌ای مشابه را مطرح کردند که با این اعتراض مسالمت آمیز نیز بوسیله نیروهای انتظامی و نیز استفاده از ماشین‌های آب پاش و در مواردی بازداشت معترضین برخورد شد.

Share