Share

در پی خشک شدن زاینده‌رود، بعدازظهر روز پنجشنبه ۶ شهریور ماه، حامیان محیط زیست و دوستداران طبیعت بر بستر خشک این رود تجمع کردند.

در این تجمع، که روز قبل از سوی استانداری اصفهان شب گذشته غیرقانونی اعلام شده بود، صدها نفر شرکت کردند. برخی از اعتراض‌کنندگان در سوگ زاینده‌رود، سیاه پوشیدند و برخی دیگر شعار «زاینده رود من کو؟» سر دادند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share