Share

در نشست «زنان و عدالت آموزشی» که در تهران برگزار شد، اعلام شده از سال ۹۱ تا ۹۳، هشت هزار و ۶۰۰ ظرفیت برای تحصیل زنان در دانشگاه‌های ایران حذف شده است.

زنان 3

روزنامه« شهروند» شنبه هشتم شهریور، به نقل از پرستو اللهیاری، پژوهشگر اجتماعی که در این نشست سخن گفته، گزارش داد: «در سال ۱۳۹۱ در ٣۶ دانشگاه، سهم زنان را از رشته‌های ورودی حذف کردند، به‌طوری که در این رشته‌ها پنج ‌هزار و ١٧٨ مرد پذیرفته شدند، درحالی‌که در این رشته‌ها هیچ زنی پذیرفته نشد.»

این پژوهشگر افزود: «در‌سال ٩١، دو‌هزار و ٣١٩ ظرفیت، در ‌سال ٩٢ سه‌هزار و ٩۶٢ و در ‌سال ٩٣ دو‌هزار و ٣١٩ ظرفیت برای تحصیل زنان در دانشگاه‌ها حذف شده است.»

حذف سهم زنان در شماری از رشته‌های ۳۶ دانشگاه‌ ایران که در سال‌های پایانی دولت پیشین ایران آغاز شده بود، ظاهرا همچنان ادامه دارد.

بر پایه گزارش روزنامه شهروند «حالا و با آمدن دوباره فصل کنکور و توزیع دفترچه‌ها، گفته می‌شود در تعدادی دانشگاه این سهمیه‌بندی‌ها رفع شده اما در ٢٩ دانشگاه دیگر، سهمیه‌بندی جنسیتی هنوز پابر جاست.»

Share