Share

به چه زبانی مسائل مربوط به دگرباشی جنسی را در رسانه‌ها بیان کنیم؟ از چه مفهوم‌هایی بهره بریم؟ مگر زبان فارسی در این زمینه کمبود دارد که لازم شده است به عنوان روزنامه‌نگار یا مخاطب رسانه‌ در این باره آموزش ببینیم؟

نازلی کاموری، پژوهشگر و نویسنده حوزه سکس، جنسیت و گرایش جنسی، در وبیناری در زمانه به موضوع زبان و نحوه پوشش مسائل دگرباشان جنسی در رسانه‌ها پرداخته است. انجام پژوهش‌های مرتبط با این این وبینار از حمایت کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر مردان و زنان همجنس‌گرا برخوردار بوده است. جزوه‌های آموزشی کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر مردان و زنان همجنس‌گرا را می‌توانید در تارنمای فارسی این سازمان بخوانید.

بخش اول وبینار:

محور وبینار نازلی کاموری نقد زبان است، زبانی که در آن به مسائل مربوط به همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها اشاره می‌شود. هدف وبینار این است که شرکت‌کنندگان نسبت به تبعیض و خشونت آشکار و پنهان در زبان حساس شوند و در جهت استفاده آگاهانه زبان گام بردارند، استفاده‌ای دموکراتیک و آمیخته با احترام و برشناسی حق دیگری در دیگر بودن‌‌‌اش. وبینار در همین رابطه، همجنس‌گرا‌هراسی و تراجنسیتی‌هراسی را موضوع بحث قرار می‌دهد.

بخش پرسش و پاسخ:

کارگردان و تدوین: شهزاده نظروا
مدیر پروژه: الی راد
فیلم‌برداران: شهزاده نظروا، علی اسکندری و علی فتوتی
صدابردار: فرجام سعیدی
با سپاس از: کبری قاسمی، رهام و نسیم روشنایی

Share