Share

مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، نتایج طرح پژوهشی «بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانی» را منتشر کرد. در این نظرسنجی، ابعاد مختلف میزان مطالعه‌ شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار گرفت.

تیراژ کتاب از سه‌ هزار جلد در دهه‌های ۵۰ و حتی ۶۰ خورشیدی به ۵۰۰ عدد در سال‌های اخیر رسیده است.

تیراژ کتاب از سه‌ هزار جلد در دهه‌های ۵۰ و حتی ۶۰ خورشیدی به ۵۰۰ عدد در سال‌های اخیر رسیده است.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج این طرح پژوهشی، حدود یک چهارم پاسخگویان (۲۷/۴ درصد) اصلاً اهل مطالعه نبوده و ۴۰/۴ درصد در حد «کم یا خیلی‌کم» و ۳۲/۲ درصد در حد «زیاد یا خیلی‌زیاد»  اهل مطالعه هستند.

همچنین میانگین مدت زمان مطالعه پاسخگویان از منابع مختلف ۱۳۷ دقیقه (دو ساعت و ۱۷ دقیقه) است.

میانگین مطالعه منابع گوناگون در شبانه‌ روز به ترتیب عبارت‌اند از: منابع مکتوب اینترنتی ۲۶ دقیقه، انواع کتاب‌های غیردرسی ۲۴ دقیقه، انواع کتاب‌های درسی و کمک درسی ۲۳ دقیقه، روزنامه ۱۳ دقیقه، انواع نشریه و مجله ۱۲ دقیقه، کتاب‌های دینی ۱۲ دقیقه، مطالعات کاری و شغلی ۱۲ دقیقه، منابع کامپیوتری (کتاب‌های الکترونیک و …) ۱۱ دقیقه.

۵۴/۷ درصد پاسخگویان (مطالعه کننده) گفته‌اند کتاب‌های مورد نیازشان را معمولاً از «کتاب‌فروشی‌ها» خریداری می‌کنند. ۲۷/۵ درصد آنان از «دوستان و آشنایان» و ۱۱/۲ درصد از «کتا‌بخانه‌های داخل شهر» امانت می‌گیرند.

۲۴/۷ درصد پاسخگویان (مطالعه کننده) از طریق «دوستان و آشنایان» و ۲۳/۶ درصد از طریق «اینترنت» از انتشار کتاب‌های جدید مطلع می‌شوند.

تعداد افراد شرکت‌کننده در طرح پژوهشی «بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانی» یک هزار نفر بوده است.

مسئولان دولتی ایران همواره آمار متناقضی از سرانه مطالعه در این کشور ارائه داده‌اند. طبق آمار مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان درباره کتابخوانی، ۷۶ درصد از جوانان روزانه کمتر از ۳۰ دقیقه مطالعه می کنند که از این میان، بیشتر از ۷۰ درصد به مطالعه کتاب‌های روان‌شناسی و بازاری می‌پردازند. بر اساس آمار سازمان اسناد ملی ایران، ژاپن در رده اول مطالعه جهان قرار دارد که میانگین مطالعه آن به‌طور متوسط ۹۰ دقیقه در روز است.

در ایران تیراژ کتاب نسبت به جمعیت آن نیز پایین است. تیراژ کتاب از سه‌ هزار جلد در دهه‌های ۵۰ و حتی ۶۰ خورشیدی به ۵۰۰ عدد در سال‌های اخیر رسیده است.

Share