Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02

خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۵۳ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

آرین اشکانى، فروغ و آذرماه مقابل سفارت شوروى مىروند. آذرماه به طرف سرباز روس مىرود و چاقوى ضامندارش را بیرون مىکشد. سرباز از روى غریزه سربازى چاقو را از دست او بیرون مىکشد. آرین به آن‌ها نزدیک شده و مىکوشد دختر را نجات دهد. سرباز دیگرى که آن سوى در است به طرف آن‌ها مىدود. سرباز روس که قصد ندارد براى ایرانى‌ها دردسر درست کند رفیقش را مجاب مىکند که خبرى نیست. آذرماه و آرین از برابر در سفارت مىگریزند. آرین در برابر در خانه خانم لقا آذرماه را در آغوش گرفته و دیوانهوار مىبوسد و…

 

Share