Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02

خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۵۴ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

از آنجایى که فروغ همیشه تحت تأثیر آذرماه بود و به هر کس که عاشق‌اش مى‌شد عشق مى‌ورزید آذرماه به آرین پیشنهاد کرد به خواستگارى فروغ برود و آذرماه نیز ظاهراً با کسى نامزد کند. از نظر او روشن بود که فروغ به نامزد او دل خواهد بست و آنگاه این امکان وجود داشت که آذرماه و آرین با یکدیگر ازدواج کنند. اما فروغ که از خواستگارى آرین بسیار شاد شده بود در برابر نامزد جدید فروغ که ایرج اغیار نام داشت بى‌تفاوت باقى ماند. از سوى دیگر ایرج اغیار و آذرماه جدا عاشق یکدیگر شدند و تصمیم به ازدواج گرفتند. آرین اشکانى داشت دیوانه مى‌شد و…

Share