Share

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش تهران می‌گوید از بین ۱۱۶ هزار نفری که در سرشماری سال ۱۳۹۰ در تهران بی‌سواد شناخته شده‌اند، ده درصد را کودکان کار تشکیل می‌دهند. او اضافه می‌کند که تعداد واقعی می‌تواند بیش از این باشد.

Children

آیت جعفری می‌گوید برای آموزش کودکان کار در گروه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. جعفری دلیل عدم حضور این افراد در فضای آموزشی را بی‌سرپرستی آنها یا اعتیاد خانواده‌هایشان عنوان کرده و گفته است: «در صدد تشکیل کارگروهی با هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران هستیم تا در شیفت مخالف مدارس یک یا چند کلاس درس را به آموزش این کودکان اختصاص دهیم.»

او می‌گوید با کارفرمایان این کودکان مذاکره خواهد شد تا اقدامی برای سواد‌آموزی آنها انجام گیرد. این در حالی است که به کارگماردن افراد زیر ۱۵ سال، طبق قانون کار ایران ممنوع است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش شهر تهران، شمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در سال ۹۳-۹۲ را ۶ هزار نفر اعلام کرده و افزوده است: «هنوز این آمار ‌آنالیز نشده که معلوم شود چه تعداد از این کودکان مهاجرت کرده یا وارد بازار کار شده‌اند.»

بخش قابل توجهی از کودکان کار را فرزندان خانواده‌های مهاجر افغان تشکیل می‌دهند. آنها به دلیل نداشتن شناسنامه و اقامت غیرقانونی، امکان رفتن به مدرسه را ندارند.

جعفری گفته که در این زمینه موانع قانونی وجود دارد و تا زمانی که هویت یک کودک مشخص نشود نمی‌‌توان او را تحت آموزش قرار داد یا کارنامه تحصیلی برایش صادر کرد. او افزوده که این کودکان می‌توانند در کلاس‌های سواد‌آموزی به عنوان مستمع آزاد حاضر شوند اما از آنها امتحان گرفته نمی‌شود!

Share