Share

حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از خشک شدن سد لار و لتیان در منطقه شرق تهران در پی افزایش میزان مصرف خبر داد و افزود: «با وضعیت پیش آمده احتمال قطعی آب مناطق شرق تهران قوت گرفت.»

جانباز روز سه‌شنبه  ۲۵شهریور به خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) گفت: «با خشک شدن سد لار و لتیان در صورتی که مشترکان به استفاده بیش از حد ادامه دهند آب این منطقه به‌طور کامل قطع خواهد شد که در آن صورت وزارت نیرو مجبور است آب مورد نیاز منطقه شرق تهران را از سامانه غرب و سد ماملو به شرق تهران منتقل کند.»

حمیدرضا جانباز همچنین گفت: «با پایان یافتن مهلت یک‌ماهه این شرکت برای اصلاح رفتار مصرف این مشترکان، آب به مدت هفت ساعت در روز برای آن دسته از مشترکانی است که بیش از ۵٠ متر مکعب آب در یک دوره مصرف می‌کنند قطع خواهد شد.»

به گفته او«متوسط مصرف آب در کشور باید ۲۲مترمکعب در ماه باشد اما در حال حاضر مشترکان پر مصرف ماهیانه ۵۳متر مکعب آب مصرف می‌کنند.»

Share