Share

سهیلا جلودارزاده، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور زنان از حضور اندک زنان ایران در عرصه بازرگانی و تولید کشور و سهم کم آن‌ها در درآمدهای اقتصادی و کشاورزی خبر داد.

سهیلا جلودارزاده: ۹۰ درصد بافندگان فرش را زنان تشکیل می‌دهند اما سهم اقتصادی آنان از این بخش کمتر از پنج درصد است.

سهیلا جلودارزاده: ۹۰ درصد بافندگان فرش را زنان تشکیل می‌دهند اما سهم اقتصادی آنان از این بخش کمتر از پنج درصد است.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) سهیلا جلودارزاده گفت زنان ایران در دانشگاه‌ها سهم به‌سزایی دارند اما در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حذف می‌شوند.

وی به سهم اندک زنان در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «در اتاق بازرگانی تهران به ازای هر ۴۰۰ نفر دارنده کارت بازرگانی ۹ نفر زن می‌باشد و این نشان از حضور اندک بانوان در عرصه بازرگانی و تولید است.»

مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت ایران همچنین افزود: «۹۰ درصد بافندگان فرش را بانوان تشکیل می‌دهند اما متأسفانه سهم اقتصادی آنان از گردش مالی این بخش کمتر از پنج درصد است.»

به‌گفته وی در بخش کشاورزی نیز زنان همواره بیش از ۵۰ درصد کارکنان این بخش را تشکیل می‌دهند ولی سهم درآمدی آنان از گردش مالی کمتر از ۱۰ درصد است.

سهیلا جلودارزاده با بیان این‌که دولت تلاش می‌کند میزان مشارکت زنان را به ۳۰ درصد ارتقا دهد، گفت: «این سیاست‌گذاری به‌زودی از سوی دولت ارائه می‌شود.»

Share