Share

رضا داوری اردکانی می‌گوید شرایط موجود علمی به گونه‌ای است که او دیگر تمایلی به ادامه کارش در مسند ریاست فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ندارد.

Davari Ardakani

داوری اردکانی می‌گوید حتی حسن روحانی نیز نتوانسته مشکل فرهنگستان را حل کند

داوری اردکانی که از ۱۶ سال پیش تاکنون این سمت را برعهده دارد، در یادداشتی که در پنجاهمین شماره نشریه فرهنگستان منتشر کرده نوشته است وقتی در جایی علم کارساز نباشد، اهمیت آن درک نمی‌شود و بنابراین نباید توقع اعتنای بیش از اندازه به دانش و دانشمند داشت.

داوری اردکانی می‌گوید فرهنگستان علوم ایران با کسری شدید بودجه رو به روست و اعضای آن از ابتدای سال‌جاری تاکنون حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. سال گذشته نیز اعضای فرهنگستان علوم به مدت شش ماه با مشکل بودجه و دریافت حقوق رو به رو بودند.

به گفته رییس فرهنگستان علوم بی اعتنایی به توسعه علمی در ایران نشانه نشناختن حرمت علم نیست، بلکه حاکی از آن است که علم هنوز در سازمان و نظام زندگی ایرانیان جایگاه درست خود را نیافته است.

او می‌گوید نامه‌نگاری‌هایش با حسن روحانی، رییس جمهور، هم در مورد بودجه فرهنگستان بی نتیجه مانده است و «به هر دری زده است اما پاسخی نشنیده».

در بخش دیگری از نامه انتقاد آمیز خود، رییس فرهنگستان علوم ایران نوشته است که بودجه این نهاد عالی در ایران حتا «یک پنج هزارم» برخی موسسات پژوهشی «بی مصرف» نیز نیست.

به نوشته داوری اردکانی «فرهنگستان علوم حدود ۵۰ کارمند دارد و ۲۵۰ استاد به عنوان اعضای پیوسته و وابسته و مدعو غالبا بدون مزد و منت در آنجا کار می‌کنند یا به نحوی با آن همکاری دارند. اگر ما برای این ۳۰۰ نفر مبلغی معادل پنج‌هزارم (تکرار می‌کنم پنج‌هزارم) بودجه یک موسسه پژوهشی‌ای (به قول یکی از مدیران سابقش بی‌مصرف) که نمی‌دانم تاکنون چه هنری داشته و از پژوهش‌هایش چه عاید کشور شده است یا یک‌چهارم اعانه‌ای که یک موسسه آموزشی خصوصی از دولت می‌گیرد مطالبه کنیم، زیاده‌خواهی کرده‌ایم. اگر بگوییم به اندازه نصف بودجه سازمانی که عرض و طول و وظیفه‌ای شبیه به ما دارد و سازمانش هم بزرگ‌تر از ما نیست به ما بپردازند تقاضای بی‌جا کرده‌ایم».

داوری اردکانی می‌گوید از آن‌جا که در ایران «خرد سازمانی» وجود ندارد، ناچار برای حل مشکلات باید به به دخالت‌ و نفوذ عقل‌ها و فهم‌های شخصی و گروهی متوسل شد اما این نفوذها و دخالت‌ها ناهماهنگی و پریشانی را بیشتر می‌کند.

به گفته رییس فرهنگستان علوم مسائلی چون افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان و مهاجرت نخبگان و درک لزوم پیوند میان علم، زندگی، جامعه و مخصوصا آگاهی از این‌‌که امکان‌های بهره‌برداری از طبیعت محدود شده است اقتضا می‌کند که مراکز علمی خاص و مخصوصا فرهنگستان‌ها در سیاست‌های علم و مشکلات راه پژوهش و برنامه‌ریزی توسعه مطالعه، تامل و تحقیق کنند. 

Share