Share

بر اساس تحقیقات سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان، بیشترین شمار بیکاران در سال ۹۲ خورشیدی، در رشته‌های مهندسی، ساخت و تولید با ۲۵۱ هزار و ۴۰۲ نفر و پس از آن ۲۲۲ هزار و ۱۱۲ نفر در رشته‌های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق بوده است.

نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی زنان

فاصله پنج درصدی نرخ بیکاری دانش‌آموختگان با نرخ بیکاری کل کشور، نشان‌دهنده افزایش نامتوازن تحصیلات عالی و میزان اشتغال در کشور است.

از مجموع بیش از ۷۶۸ هزار نفر بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی، ۳۶۳ هزار و ۷۴۰ نفر مرد و ۴۰۴ هزار و ۳۱۱ نفر زن هستند.

در این گروه بالاترین شمار مردان بیکار در رشته مهندسی، ساخت و تولید با ۱۷۸ هزار و ۴۶۱ نفر است و بیشترین شمار زنان بیکار نیز با ۱۳۴ هزار و ۷۹۱ نفر در رشته علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده‌اند.

در مجموع ۱۰۰ هزار و ۹۱۲ نفر مرد و زن تحصیل‌کرده در رشته‌های علوم انسانی و هنر و ۷۶ هزار و ۱۹۱ نفر در رشته‌های علوم، ریاضی و کامپیوتر بیکار هستند.

۳۸ هزار و ۴۳۸ نفر در رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی، ۲۵ هزار و ۹۹۷ نفر در رشته‌های بهداشت و رفاه (بهزیستی) و ۱۷ هزار و ۴۰۷ نیز در رشته خدمات بیکار هستند. از کل ۷۶۸ هزار بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاه کشور، ۱۳ هزار و ۴۵ نفر رشته تحصیلی خود را اظهار نکرده‌اند.

در این میان شمار زنان تحصیل‌کرده بیکار بیش از مردان تحصیل‌کرده بیکار است.

زمستان سال گذشته در «همایش ملی بانوان» در تهران اعلام شده که تنها ۲۵ درصد زنان تحصیل‌کرده ایران جذب بازار کار می‌شوند و باقی خانه‌دار و بدون شغل هستند.

در روز ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری نیز، در اولین نشست شورای راهبردی امور جوانان، محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: «آمار بیکاری در کل کشور ۲۶ درصد است که بیکاری جوانان به ویژه جوانان تحصیل‌کرده به مراتب بیشتر است؛ به گونه‌ای که ۴۶ تا ۵۰ درصد بیکاری به جوانان تحصیل‌کرده بازمی‌گردد.»

نرخ بیکاری دانش‌آموختگان

براساس مطالعات سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی، نرخ بیکاری در بین دانش‌آموختگان در سال ۹۲، حدود ۱۵.۶ اعلام شده است.

وضعیت بیکاری تحصیلکردگان به تفکیک مقاطع تحصیلی

وضعیت بیکاری تحصیلکردگان به تفکیک مقاطع تحصیلی

نرخ بیکاری دانش‌آموختگان در سال گذشته در حالی حدود ۱۵.۶ اعلام شده است که نرخ بیکاری کل کشور در تمامی سطوح، ۱۰.۵ درصد بوده که در بهار امسال با رشد ۰.۲ دهم درصدی به رقم ۱۰.۷ درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، فاصله پنج درصدی نرخ بیکاری دانش‌آموختگان با نرخ بیکاری کل کشور، نشان‌دهنده افزایش نامتوازن تحصیلات عالی و میزان اشتغال در کشور است.

براساس سرشماری سال ۹۰ بیش از ۹۲ درصد جمعیت کشور با سواد هستند و با توجه به روند پرشتاب تحصیلات عالی در چند سال اخیر بیش از ۱۸ درصد جمعیت کشور دارای تحصیلات عالی و حوزوی هستند.

سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی، پیش‌بینی کرده است که جمعیت فعال کشور تا سال ۱۴۰۰ به ۶۱ میلیون نفر خواهد رسید و به عبارتی دیگر ۵.۲ درصد رشد خواهد داشت.

بر اساس این پیش‌بینی، باید سطح اشتغال نیز از رشدی ۵.۲ درصدی در سال برخوردار باشد تا وضعیت فعلی حفظ شود. به بیان دیگر تا سال ۱۴۰۰ باید ۲۹ میلیون فرصت شغلی در ایران ایجاد شود.

Share