Share

برداشت پسته در رفسنجان، کرمان و دیگر شهرهای پسته‌کار استان مرکزی همه‌ساله از شهریور آغاز شده و تا آبان ماه همچنان کار برداشت پسته ادامه دارد. در این دوران، این شهرها میزبان افرادی هستند که برای کار فصلی به این شهرها می‌آیند: کار سرقت پسته.

یک ماه قبل از برداشت پسته (مرداد ماه) کار نگهبانان باغ‌های پسته شروع می‌شود و تا پایان پسته‌چینی ادامه می‌یابد؛ آن‌ها با چوب و چماق از باغ‌ها مراقبت می‌کنند تا سارقان نتوانند محصول کشاورزان را ببرند

حمید صادقی تصاویر زیر را با توجه ویژه به سوژه نگهبانان باغ‌های پسته در استان کرمان گرفته است. به غیر از قیمت بالای پسته در چند سال گذشته، بحران آب در ایران هم اهمیت شغل نگهبانی از محصول پسته را تحت تأثیر قرار داده است. به دلیل کمبود آب، پیش‌بینی می‌شود که محصول پسته‌کاران کرمان پنجاه درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. پسته اکنون محصولی نایاب و مستحق نگهبانی شبانه‌روزی است.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share