Share

هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری ایران درخواست لغو «ممنوعیت اعمال تنبیه در مدارس» را رد کرد.

madares

روزنامه اعتماد روز شنبه ۲۶ مهر گزارش داد که فردی با ارائه دادخواستی، ماده ۷۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس را که در آن هرگونه تنبیه دانش‌آموزان از قبیل «اهانت و تنبیه بدنی» ممنوع شده، «خلاف شرع دانسته و توضیح داده که در شرع تنبیه به قصد تأدیب بلااشکال بلکه در جهت رشد واجد تجویز شرعی است و به همین جهت خواهان ابطال آن شده بود.»

این دادخواست در جلسه هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح و نظریه هیات به این شرح اعلام شد: «با عنایت به اینکه شورای نگهبان بند ۷۷ آیین نامه مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده و با عنایت به اینکه جهت درخواست ابطال از سوی شاکی مخالفت با شرع بوده و مغایرت با قانون مطرح نشده است، بنابراین به استناد تبصره دو ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند ۷۷ آیین‌نامه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نمی‌شود و لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود.»

این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

با اینکه تنبیه بدنی دانش‌آموزان در ایران ممنوع است اما هر ساله گزارش‌هایی در خصوص تنبیه دانش‌آموزان در مدارس این کشور منتشر می‌شود.

Share