Share

مدیر کل اطلاعات استان یزد از شناسایی و بازداشت چند نفر به اتهام «جاسوسی» در سال‌های اخیر خبر داد که به گفته وی با «دولت‌های متخاصم آمریکا، انگلیس و اسرائیل ارتباط داشته‌اند.»

bazdasht

به گزارش روز یکشنبه ۲۷ مهر روزنامه اعتماد، این مقام امنیتی که نامش برده نشده، گفت: «افراد دستگیر شده در مراکز حساس استان شاغل و دارای دسترسی‏‏‌های مهمی بودند‌ و در دستگاه قضایی استان محکوم شدند.» نام این محکوم‌شدگان اعلام نشده است.

وی افزود: «همچنین ده‌ها نفر مرتبط ناآگاه با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی و تعداد محدودی مرتبط که آگاهانه با این رژیم ارتباط گرفته‌ بودند نیز شناسایی و مورد توجیه، مصاحبه، احضار، دستگیری یا معرفی به مراجع قضایی قرار گرفتند.

Share