Share

حمید صرامی، مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر بحث مواد مخدر در جامعه ایران را «دغدغه بیش از ۹۰ درصد مردم» دانست و گفت تحقیقات از سال ۸۱ و ۹۰ «رشد ۱۰۰ درصدی شیوع اعتیاد بین کودکان زیر ۱۸ سال» را نشان می‌دهند.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر: ایران به یک جامعه پرمسأله گرفتار شده است.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر: ایران به یک جامعه پرمسأله گرفتار شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حمید صرامی در مورد شیوع‌شناسی که در سال ۸۱ و ۹۰ صورت گرفته، گفت: «طبق نتایج این شیوع‌شناسی رشد ۱۰۰ درصدی شیوع اعتیاد بین کودکان زیر ۱۸ سال را داشتیم و در جمعیت عمومی ما نیز سه درصد از معتادان بین ۱۵ تا ۱۹ سال هستند.»

وی در مورد تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در ایران گفت: «در دهه ۸۰ جمهوری اسلامی ایران چند الگوی مصرف داشته است که از تریاک به هروئین، از هروئین به شیشه و از شیشه به مصرف چند ماده‌ای رسیدیم.»

به‌گفته مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، حدود ۸/۵ درصد تولیدات افغانستان در چند سال گذشته در ایران کشف و بیش از «چهار میلیون نفر دستگیر» و روانه زندان شده‌اند.

حمید صرامی افزود: «این واقعیت‌های تلخ نشان داد که نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در جمعیت عمومی کشور ۲/۶۵ درصد، در دانش آموزان یک درصد، در دانشجویان ۲/۶ دهم درصد و در جمعیت کارگری در محیط‌های مختلف ۷ تا ۲۵ درصد بوده است.»

صرامی این نکات را بیانگر آن دانست که «ایران به یک جامعه پرمسأله گرفتار شده است» و افزود: «جامعه به یک جامعه دو قطبی تبدیل شده، غفلت متولیان به‌گونه‌ای است که به تدریج کاهش انسجام اجتماعی و افزایش نابرابری‌های اجتماعی را مشاهده کردیم تا جایی که متخصصان علوم اجتماعی با مسایل اجتماعی به‌گونه‌ای قهر کردند و سهم مشارکت آن‌ها در تحقیقات به ۳/۰۸ درصد رسید.»

Share