Share

روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه در چند شهر ایران بیش از ۵۰ باب مغازه شهروندان بهایی پلمب شد.

عکس از: هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

عکس از: هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

به گزارش هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این مغازه‌ها متعلق به شهروندان بهایی در شهرهای بندرعباس، جیرفت، کرمان و رفسنجان بودند.

بنا به این گزارش، روز اول و دوم ماه محرم مسلمانان یکی از تعطیلات مذهبی بهاییان است و تعطیلی مغازه این شهروندان طی این دو روز بهانه پلمب مغازه‌ها بوده است.

Share