Share

UN-Human-Rightدور دوم بررسی ادواری وضعیت حقوق‌ بشر ایران امروز نهم آبان ماه سال جاری در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.

بررسی ادواری وضعیت حقوق‌ بشر، یکی از برنامه‌های مهم سازمان ملل است که در چارچوب آن، همه کشورها موظف‌ هستند هر چهار سال یک بار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر خود به جامعه جهانی ارائه کنند. در پی ارائه این گزارش، طی جلسه‌ای در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس، کشورهای دیگر، در زمینه‌های مختلف، توصیه‌هایی به کشور تحت بررسی ارائه می‌دهند.

کشور تحت بررسی، در نهایت، اعلام خواهد کرد کدام توصیه‌ها را می‌پذیرد و کدام را رد می‌کند. پذیرش توصیه‌ها به این معناست که آن کشور، موظف است در چهار برنامه‌های سال آینده خود، آن‌ها را به مرحله اجرا برساند.

در جلسه امروز، کشورهای مختلف نخست «اجرایی شدن توصیه‌های پذیرفته شده از سوی ایران در دور اول بررسی ادواری در اسفندماه سال ۸۸» و بعد «تغییرات صورت گرفته در وضعیت حقوق بشر» این کشور در چهار سال گذشته را بررسی خواهند کرد.

امید معماریان

امید معماریان

الزام ایران به پاسخگویی درباره تعهدات دوره قبلی بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران و ارائه توصیه‌های جدید به دولت این کشور از دیگر اهداف این اجلاس است. در اولین دور بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران، ۵۱ کشور در مجموع ۲۱۲ توصیه به ایران ارائه کردند. ایران ۱۲۶ توصیه را پذیرفت و بدین ترتیب خود را متعهد به اجرای آن‌ها کرد.

در دور دوم قرار است که ایران پس‌ از آنکه نمایندگان کشورهای مختلف توصیه‌های خود برای بهبود وضعیت حقوق بشر آن مطرح کردند، در اسفندماه سال ۱۳۹۳ خورشیدی اعلام کند که کدامیک از توصیه‌ها را می‌پذیرد و در چهار سال آینده متعهد به اجرای آن می‌شود.

برای بررسی بیشتر این روش و آنچه قرار است امروز در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس رخ دهد با امید معماریان، روزنامه‌نگار و فعال وضعیت حقوق بشر در ایران که هم‌اکنون در ژنو به سر می‌برد به گفت‌وگو نشسته ایم.

Share