Share

اسحاق زیدا، فرمانده گارد در بورکینافاسو، پیامی صادر کرده و به مردم وعده داده که طی سه هفته آینده انتخابات آزاد برگزار کند. او که پس از استعفای بلیز کومپائوره از مقام ریاست جمهوری، قدرت را به دست گرفته، خطاب به مردم گفت به ریاست جمهوری علاقه ندارد و ارتش از هم‌اکنون مقدمات برگزاری انتخابات آزاد را تدارک دیده است.

اسحاق زیدا، فرمانده گارد و رییس جمهور موقت بورکینافاسو: انتخابات آزاد برگزار می‌شود

اسحاق زیدا، فرمانده گارد و رییس جمهور موقت بورکینافاسو: انتخابات آزاد برگزار می‌شود

یکی از سخنگویان ارتش به خبرگزاری فرانسه گفته است که هدف نظامیان بیش از هر چیز جلوگیری از وقوع اغتشاشات خیابانی است.

یکشنبه، ۲ نوامبر، هزاران نفر در اوآگادوگو، پایتخت بورکینافاسو در اعتراض به نظامیان مقابل ساختمان تلویزیون گرد آمده بودند که ارتش به تیراندازی هوایی پرداخت و در آن میان دست‌کم یک نفر کشته شد. معترضان خواهان برگزاری آزادانه انتخابات ریاست جمهوری در بورکینافاسو بودند.

کوآمه لوگ، فرمانده ارتش و ساران سرم، رهبر اپوزیسیون به تلویزیون دولتی رفته بودند که هر یک، جداگانه اعلام ریاست جمهوری کنند. مردم که از قصد فرمانده ارتش و رهبر اپوزیسیون مطلع شده بودند، مقابل ساختمان تلویزیون اجتماع کردند و سپس به ساختمان تلویزیون هجوم بردند. ارتش برای متفرق کردن معترضان شروع به تیراندازی هوایی کرد.

تصویر کوآمه لوگ، فرمانده ارتش روی پرده تلویزیون ظاهر شده بود که نظامیان او را با خود بردند و مانع از ادامه برنامه شدند. ساران سرم، رهبر اپوزیسیون هم نتوانست با مردم سخن بگوید. برنامه او با دخالت نظامیان قطع شد.

نظامیان تظاهرات مردم مقابل ساختمان تلویزیون دولتی را محکوم کردند و اعلام کردند که در آینده با خشونت مانع برگزاری چنین تظاهراتی می‌شوند.

ایالات متحده آمریکا از نظامیان بورکینافاسو خواسته است که هر چه زود‌تر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بکوشند. در این میان بلیز کومپائوره، رییس جمهور مستعفی نیز به ساحل عاج گریخته است.

اسحاق زیدان، فرمانده گارد هم در این بین از ریاست جمهوری اونوره ترائوره، فرمانده ارتش بورکینافاسو حمایت کرده. اپوزیسیون اما با ریاست جمهوری فرمانده ارتش مخالفت کرده و می‌گوید او از پیروان رییس جمهور مستعفی است.

بلیز کومپائوره، لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده بود که به موجب آن قانون اساسی تغییر می‌کرد و او می‌توانست برای چند دوره دیگر رییس جمهور بورکینافاسو باشد. مردم در اعتراض به لایحه تغییر قانون اساسی به خیابان‌ها ریختند و بلیز کومپائوره را پس از ۲۷ سال تکیه بر مسند ریاست‌جمهوری این کشور فقیر در غرب آفریقا، مجبور به استعفا کردند.

بورکینافاسو ۱۷ میلیون نفر جمعیت دارد. مردمان این سرزمین از راه کشاورزی و دامپروری گذران می‌کنند و نیمی از آنان از فقر مطلق رنج می‌برند. بسیاری از جوانان بیکارند و بی‌سوادی هم در این کشور پدیده رایجی است.

پس از استعفای بلیز کومپائوره از مقام ریاست جمهوری بورکینافاسو، اپوزیسیون از «بهار سیاه آزادی» سخن گفته بود.

گالری عکس: شورش مردم بر ضد رییس جمهور در بورکینافاسو

Share