Share

روند صعودی مصرف گاز در ایران، صنایع و نیروگاه‌های تولید برق را با خطر کمبود گاز در زمستان مواجه کرده است.

Gas-Iran

مصرف گاز در پاییز امسال سه برابر شده است

شرکت ملی گاز ایران می‌گوید با کاهش ناگهانی دمای هوا در اکثر نقاط کشور، مصرف گاز ناگهان به سه برابر افزایش یافته است. در حالی که در مهرماه سال جاری مصرف گاز مشترکان خانگی ۱۲۰ میلیون متر مکعب در روز بوده، اکنون و با کاهش دمای هوا پیش بینی می‌شود این میزان به ۳۵۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا کند.

در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۲ نیز مشترکان خانگی با مصرف روزانه ۴۲۰ میلیون متر مکعب گاز رکوردی جدید در میزان مصرف ثبت کردند. اما امسال شرکت گاز ایران با دو چالش مهم دیگر نیز رو به روست: از یک سو تعداد مشترکان گاز خانگی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است و از سوی دیگر هنوز میدان گازی پارس جنوبی نتوانسته به افزایش تولید دست پیدا کند.

بنابراین پیش بینی می‌شود با تداوم روند فعلی مصرف و سردتر شدن هوا، میزان مصرف روزانه گاز از رکورد سال گذشته نیز عبور کند و به بیش از ۴۵۰ میلیون متر مکعب در روز برسد. در صورت چنین اتفاقی، محدودیت در گازرسانی جدی خواهد بود ونیروگاه‌های تولید برق، صنایع و پرتوشیمی‌ها با خطر بی گازی مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش‌تر مسئولان شرکت ملی نفت گاز از افزایش تولید روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز برای زمستان سال ۱۳۹۳ خبر داده بودند، اما تاکنون به جز افزایش ۲۵ میلیون مترمکعبی تولید گاز در یکی از فازهای پارس جنوبی، هیچ یک از پروژه‌های افزایش تولید گاز طبیعی در این منطقه به سرانجام نرسیده است.

با این‌حال منصور معظمی، معاون برنامه ریزی وزارت نفت ایران، هفته پیش وعده داد این وزراتخانه تلاش خواهد کرد تا امسال گاز هیچ کدام از نیروگاه‌‌ها و واحدهای صنعتی قطع نشود.

وزارت نیرو نیز اعلام کرده است قطع نشدن برق در زمستان امسال بستگی به تحقق وعده‌های وزارت نفت در تامین گاز نیروگاه‌ها دارد. هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو گفته که وزارت نیرو امیدوار است مجبور به استفاده از گزاوییل و مازوت در نیروگا‌ه‌ها نشود، زیرا استفاده از این نوع سوخت توسط مراجع قضایی و سازمان حفاظت محیط زیست محدود شده است.

Share