Share

مجید عابدین‌زاده مقدم به علت شرکت در اعتراضات انتخابات سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک زندانی شد. در این بازداشتگاه او و بیش از صد زندانی دیگر مورد شکنجه سیستماتیک جسمی و روحی قرار گفتند.

از جمله این شکنجه‌ها می‌توان به کتک زدن، کابل زدن، کتک زدن با لوله، و حبس تعدادی زیاد از زندانیان در سوله‌های نامناسب با هوای گرم، اشاره کرد. در بازداشتگاه کهریزک عابدین‌زاده مقدم شاهد مرگ یکی از افراد بازداشت‌شده بود.

Share