Share

به گزارش بانک مرکزی، ۲۴ درصد خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند.

kargar-ard

تنها ۱۵.۵ درصد دارای دو نفر شاغل و ۳.۵ درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر هستند.

بانک مرکزی در آخرین بررسی‌های خود گزارش داده در حالی که ۲۴ درصد خانوار‌های ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند، ۵۷ درصد دیگر دارای تنها یک نفر شاغل هستند.

در بررسی‌ها تنها  ۱۵.۵ درصد خانواده‌ها دارای دو نفر شاغل و ۳.۵ درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر هستند.

بررسی هزینه و درآمد خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران در سال ۹۲، در ۷۹ شهر و با مراجعه به ۱۲ هزار و ۳۰۰ خانوار نمونه انجام شده است و بر اساس اطلاعات فراگیر نیست.

این گزارش براساس نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۹۲ تهیه شده است و نشان می‌دهد درصد خانوارهای بدون فرد شاغل و با سه نفر شاغل در مقایسه با سال ۹۱ بیشتر و درصد خانوارهای با یک نفر شاغل و با دو نفر شاغل کاهش یافته است.

این در حالی است که ۸/۶درصد از جمعیت شاغل کشور از «اشتغال ناقص» برخوردارند. بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، میزان اشتغال ناقص در روستاها بیش از شهرهاست و مردها بیش از زنان از طریق مشاغل کاذب یا اشتغال‌های کوتاه‌مدت زندگی‌شان را می‌گذرانند.

افزایش بیکاری

پیش از این مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که در یک سال گذشته در ایران ۶۷۰ هزار شغل از بین رفته است. حال بررسی جدید بانک مرکزی نیز گویای افزایش بیکاری است. همچنین این آمار با بررسی وضعیت اشتغال در میان افراد بالای شش سال به نوعی به معنای به رسمیت شناختن اشتغال کودکان است.

بر اساس این آمار، در بین افراد شش سال به بالا و در بیشتر خانوارها، ۳۰.۶ درصد شاغل، ۴.۱ درصد بیکار، ۱۰.۴ درصد با درآمد بدون کار، ۲۳.۲ محصل، ۲۷.۴ درصد خانه‌دار و ۴.۳ درصد متعلق به سایر گروه‌ها هستند.

سهم افراد خانه‌دار در مقایسه با سال قبل، تقریبا بدون تغییر بوده است.

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی است که سهم افراد شاغل و محصل در مقایسه با سال قبل کاهش یافته و سهم افراد بیکار و با درآمد بدون کار افزایش داشته است. بانک مرکزی توضیح نداده است که منظور از «افزایش درآمد بدون کار» چیست.

kargaran3

سهم افراد خانه‌دار در مقایسه با سال قبل تقریباً بدون تغییر بوده است.

بررسی مزبور نشان می دهد که در بین مردان شش سال به بالا و در بیشتر خانوارها، ۵۲ درصد شاغل، ۶.۱ درصد بیکار، ۱۲.۶ درصد با درآمد بدون کار، ۲۳.۷ درصد محصل و ۵.۶ درصد مربوط به سایر گروه‌ها بوده‌اند.

این نتایج نشان می‌دهد که درصد مردان شاغل، بیکار و محصل نسبت به سال قبل کاهش و درصد افراد با درآمد بدون کار و افرادی که در سایر گروه‌ها طبقه‌بندی شده‌اند، افزایش داشته است.

در بین زنان شش سال به بالا و  در بیشتر خانوارها، سهم افراد بیکار، شاغل، خانه‌دار و محصل با درآمد بدون کار ۹.۱ درصد، ۲.۱ درصد، ۸ درصد، ۲۲.۷ درصد و ۵۵.۱ درصد بوده است. سهام مشابه در سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۹.۰ ، ۱.۹ ، ۸ ، ۲۳.۱ و ۵۵ درصد بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که بیکاری زنان افزایش داشته است.

تاکید بانک مرکزی در حالی است که در آمارها حتی از افراد دارای اشتغال ناقص و پاره‌وقت نیز به عنوان شاغل یاد می‌شود.

بر این اساس، ۸/۶درصد از جمعیت شاغل کشور از «اشتغال ناقص» برخوردارند. بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، میزان اشتغال ناقص در روستاها بیش از شهرهاست و مردها بیش از زنان از طریق مشاغل کاذب یا اشتغال‌های کوتاه‌مدت زندگی‌شان را می‌گذرانند.

استقبال از عمده و خرده‌فروشی

در سال ۱۳۹۲، دو رشته خدمات با ۲۱.۱ درصد و عمده و خرده‌فروشی، هتلد‌اری و رستوران با ۲۲.۴ درصد، بیشترین شاغل را داشته است.

سبد کالا

در سال ۱۳۹۲، عمده و خرده‌فروشی یکی از مشاغل پرطرفدار بوده است

بقیه با ۳.۸ درصد در بخش «کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهی‌گیری»، ۱۷.۸ درصد در بخش «صنعت و معدن»، ۰.۸ درصد در بخش «برق، آب و گاز»، ۱۵.۳ درصد در بخش «ساختمان»، ۱۱.۷ درصد در بخش «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و ۷.۱ درصد در بخش «خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری» شاغل بوده‌اند.

بیشتر افراد بی‌سواد، دارای توانایی خواندن و نوشتن و تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، در دو بخش «ساختمان» و «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتلداری و رستوران» فعال بوده‌اند.

بیشترین تعداد افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با سهمی معادل ۱۳.۳ درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی به کار اشتغال داشته‌اند.

Share