Share

مأموران امنیتی جمهوری اسلامی یک بار دیگر از برگزاری مراسم سالروز قتل داریوش و پروانه فروهر جلوگیری کردند. شماری از شرکت‌کنندگان نیز بازداشت شدند.

عده اندکی از جمله نسرین ستوده و اکرم نقابی موفق شدند از سد نیروهای امنیتی عبور کنند و وارد منزل فروها شوند.

عده اندکی، از جمله نسرین ستوده و اکرم نقابی، موفق شدند از سد نیروهای امنیتی عبور کنند و وارد منزل فروهرها شوند

شانردهمین سالروز قتل داریوش و پروانه فروهر با دخالت مأموران امنیتی برگزار نشد. نیروهای انتظامی و امنیتی از ظهر روز شنبه ۱ آذر، ۲۲ نوامبر در کوچه مرادزاده در خیابان هدایت مستقر شده بودند. در این محل منزل داریوش و پروانه فروهر قرار داشت و در همین خانه هم بود که مأموران وزارت اطلاعات در پاییز ۱۳۷۷ به عنوان چند دانشجو و به بهانه انجام مصاحبه برای یک نشریه دانشجویی به خانه آنان راه پیدا کردند و با ضربات متعدد چاقو سینه‌های داریوش و پروانه فروهر را پاره کردند و سرانجام جسد آنان را رو به قبله قرار دادند.

مأموران مستقر در دو سوی کوچه، مانع کسانی شدند که قصد داشتند در شانزدهمین سالروز کشته شدن این دو فعال سیاسی مخالف حکومت ایران شرکت کنند. با این حال عده اندکی از جمله نسرین ستوده و اکرم نقابی موفق شدند از سد نیروهای امنیتی عبور کنند و وارد منزل فروهرها شوند.

اکرم نقابی، مادر سعید زینالی دانشجویی است که ۱۵سال پیش مأموران وزارت اطلاعات او را بازداشت کردند و از آن زمان تاکنون از او نشانی دیگر در دست نیست.

گزارش شده است که مأموران امنیتی با برخوردهای توهین‌آمیز از ورود نرگس محمدی و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی جلوگیری کردند. با وجود تهدید لباس‌شخصی‌ها، اشخاصی که از حضورشان در سالگرد فروهرها جلوگیری شده بود در کوچه مرادزاده اجتماع کردند. در گزارش ها آمده است که در این هنگام میان نیروهاى امنیتى و خانم نرگس محمدى درگیرى لفظى شدیدى پیش آمد. رفتار نیروهاى امنیتى با نرگس محمدى خشن و سخت توهین‌آمیز بوده است.

بر اساس گزارش‌هایی که در برخی رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی اننتشار یافته، مأموران امنیتی تلفن‌های همراه، دوربین‌ها و تبلت‌های اجتماع‌کنندگان را ضبط و مصادره کردند.

پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه‌ فروهر مقابل ورودی خانه پدر و مادرش ایستاده بود. او در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه بر حق دادخواهی قربانیان خشونت در ایران پافشاری کرده است.

پس از آنکه سال‌ها مأموران امنیتی اجازه برگزاری سالروز قتل فروها را نمی‌دادند، سال گذشته، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مجوز این مراسم صادر شد. اما باز هم مأموران امنیتی خانه فروهرها را محاصره کردند و محدودیت‌هایی در برگزاری مراسم سالروز قتل آن‌ها به وجود آورند.

داریوش فروهر، رهبر «حزب ملت ایران»، و همسرش پروانه اسکندری با قتل محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، دو نویسنده دگراندیش همراه شد. این قتل‌ها بخشی از قتل‌های مخالفان و دگراندیشان ایرانی بود که از آن به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود.

Share