Share

شورای عالی آب، به منظور نجات و احیای منابع زیرزمینی آب کشور، یک اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی تصویب کرده است.

Water

برداشت فراوان از سفره‌های آب زیرزمینی باعث کاهش شدید آن‌ها شده است

حمیدرضا جانباز، مشاور وزیر نیرو، می‌گوید وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی در ایران، قرمز است و به همین دلیل باید به سرعت برای احیای آن‌‌ها اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور وزیر نیروی ایران گفت اضافه برداشت‌هایی در بخش های مختلف از جمله در بخش کشاورزی رخ داده که این موارد قطعاً به ذخایر آب شرب کشور نیز فشار آورده است. او منابع آب شرب را نیز دارای مشکلات فراوان خواند.

به گفته جانباز در بسیاری از نقاط منابع مشترک آبی وجود دارد و اضافه برداشت‌ها باعث شده است تا کیفیت آب شرب نیز کاهش پیدا کند. همچنین از نظر میزان ذخایر آبی نیز کشور در حال حاضر دچار مشکلات جدی است.

او همچنین تاکید کرد در برخی از استان ها بالغ بر ۱۰۰ درصد پتانسیل تجدیدشونده منابع زیرزمینی بهره‌برداری شده است. این در حالی است که حد مجاز بهره‌برداری در ایران حدود ۶۱ درصد است.

به گفته جانباز در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب، طرحی به عنوان «احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی» تصویب شد و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات فصل منابع آب به آن اختصاص یافت.

او اظهار امیدواری کرد تا شاید از این طریق با مشارکت و حضور بهره برداران، دستگاه های اجرایی ذیربط، مراجع انتظامی و قضائی، نمایندگان مجلس و همینطور با حمایت استانداران و فرمانداران، برای حفظ منابع آب زیر زمینی در کشور اقدامی انجام شود.

پیشتر وزارت نیرو اعلام کرده بود ۸۰ درصد منابع آب زیر زمینی کشور در وضعیت نامطلوب قرار دارد. آب های زیرزمینی برآوردکننده بیش از ۵۰ درصد از نیاز آبی ایران است، اما براساس ارزیابی های صورت گرفته، وضعیت این منابع حیاتی نسبت به چهار سال گذشته وخیم تر شده است.

به گفته وزارت نیرو، افزایش چاه‌های غیر مجاز در کشور ناشی از این است که در حوزه‌های دیگر اشتغال ایجاد نشده است. از این رو میزان کشاورزی در ایران افزایش یافته که همین به ذخایر آب‌های زیرزمینی آسیب‌های فراوانی وارد کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد تنها در حوزه اطراف دریاچه ارومیه بیش از ۵۰ هزار چاه آب غیر مجاز وجود دارد که باعث افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی شده و بحران آب در دریاچه ارومیه را نیز پدید آورده است.

پایین رفتن سطح آب زیرزمینی باعث گسترش بیابان‌ها و خشک شدن مزارع و باغات می‌شود. افت کیفیت منابع آب زیر زمینی، افزایش شوری خاک، تخریب محیط زیست و فروشستن زمین در دشت‌ها و اراضی طبیعی نیز از جمله اثرات بسیار زیانبار کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی است.

Share